Jste zde

Řešené projekty

Výzkumné projekty a jejich výstupy

Katedra elektromagnetického pole je řešitelem, či se podílí na velké řadě zahraničních i tuzemských výzkumných projektů jako jsou např:

 • ESA projekty
  • Propagation Models for Interference and Frequency Coordination Analyses, ESA Contract No. 4000105298/12/NL/CLP, 2012-2013
  • Building Penetration Measurement and Modelling for Satellite Communications at L, S and C-Band, ESA PECS project No. 98069, 2009-2010
 • EU projekty
  • FP 7 - REBIOFOAM - Development of a flexible and energy-efficient pressurised microwave heating process to produce 3D-shaped renewable bio-polymer foams for novel transportation packaging)
  • FP 7 - WiFEEB - Wireless Friendly Energy Efficient Buildings
  • FP 6 - ACE - Antenna Center of Excellence
  • LABLINK - Virtual Student Exchange by Linking Laboratories - projekt internetového přístupu do unikátních Evropských vědeckých laboratoří
 • Evropské projekty COST
  • COST Action IC0802 - Propagation tools and data for integrated Telecommunication, Navigation and Earth Observation systems, 2008-2012
  • COST Action IC1101 - Optical Wireless Communications - An Emerging Technology, 2012-2015
  • projekty COST: 255, 235, 280, 297,  IC0603
 • Výzkumná centra MŠMT
  • KVASTES - Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii, 2006-10, rozšíření funkčnosti experimentální spektroskopické aparatury;“
 • Projekty MŠMT
  • Laboratoř antén - vybudování stíněné anténní a EMC laboratoře, 1997 - 2000
 • Výzkumné záměry MŠMT
  • „Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií“, 2005-11, vyvinut model pro výpočet koordinační vzdálenosti pro vzájemnou koexistenci pozemských a družicových služeb a implementován jako změna v Doporučení 128 ITU-R pro standardizaci výpočtů;
  • „Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat““; „Transdisciplinární výzkum v oblasti BME: Interakce EM pole pro léčebné účely“, 2000-10, vývoj aplikátorů pro onkologické, urologické, fyzioterapeutické a kardiologické účely v lékařství;
 • Grantové projekty GA ČR, AV ČR, MPO
  • „Mikrovlnná fázová interferometrie“, GA/ČR 2004-6,
  • „Nové metody řešení mikrovlnných obvodů“, GA/ČR 2004-6,
  • „Časoprostorové simulace systému MWS v pásmu 42 GHz“, GA/ČR 2004-6,
  • „Mikrovlnné diagnostické metody pro biomedicíncké aplikace“, GA/ČR 2005-7, “
  • „Hypertermie a protinádorová imunomodulace““, AV/ČR 2005-8, “
  • „Aktivní ochrana vozidel a objektů““ MPO Tandem ve spolupráci s Explosia a.s.
 • Projekty NBÚ
  • „Analýza chyb při měření EMC“, 2003-5,
  • „Soustava antén pro měření útlumu prostředí“, 2004-5,
  • „Systém pro měření útlumu stinicích komor“, 2005“
 • VISUNPROP - Vizualizační program pro šíření nejistot v mikrovlnném měření
 

Významné průmyslové projekty financované ve spolupráci s průmyslem

 • Optický paketový přepínač (ve spolupráci s SQS, vláknová technika a.s, ÚFE AV ČR), TAČR projekt TA01011105, 2011-2013
 • funkční model mikrovlnné sušárny, realizován v r. 2004 ve spolupráci s VUTS (Výzkumný ústav textilních strojů) v Liberci
 • vlnovodná měřící linka a mikrovlnný systém pro měření stínící účinnosti, pro NBÚ ČR, 2004-6
 • mikrovlnný systém pro detekci a lokalizaci mobilních telefonů v rozlehlých budovách pro Vězeňskou službu ČR, 2003-4
 

Významné patenty, užitné vzory

 • Evropský patent EP 1319914 A2, „Microwave drier for fabrice“, ze dne 18.06.2003, autoři: Stejskal, Vrba, Oppl, Klepl, majitel VUTS
 • Patent ČR 286620 „Vektorový analyzátor obvodů“, ze dne 22.5.2000, autoři: Hoffmann K., Škvor Z., majitel patentu ČVUT v Praze
 • Patent ČR 291019 „Rezonátor s kompenzací ztrát“ ze dne 2.10.2002, autoři: Hoffmann K., Škvor Z., majitel patentu ČVUT v Praze
 • Patent ČR 295297 „Dělič výkonu s diferenčními výstupy“ , ze dne 24.11.2003, autoři: Hoffmann K., Sokol V., majitel patentu ČVUT v Praze
 • Patent ČR 296985 „Mikropásková flíčková anténa a jednobodové napájení pro tento zářič“, ze dne 26.6.2006, autoři: Holub A., Polívka M., majitel patentu ČVUT v Praze
 • Užitný vzor 18825 „Nízkoprofilová anténa“, 18.8.2008, Polívka M., Švanda M., majitel už. vzoru ČVUT v Praze
 • Užitný vzor 18446, „Miniaturizovaná mikropásková flíčková anténa“, 14.4. 2008, Polívka M., Holub A., majitel už. vzoru ČVUT v Praze

 

Více informací viz stránky jednotlivých týmů a souhrn projektů na stránkách FEL viz http://www.fel.cvut.cz/13117/grants.html