Jste zde

Studium a výuka

Proč studovat KME?

Studijní program Komunikace, Multimédia a Elektronika poskytuje teoretický i aplikační základ a poté specializaci v jednom ze čtyř oborů pokrývajících přenos (komunikace), interakci s lidským subjektem a s fyzikální realitou (multimédia) a konstrukci souvisejících zařízení (elektronika). Bakalářský studijní program Komunikace, multimedia a elektronika a navazující magisterský studijní program Komunikace, multimedia a elektronika pokrývají rozsáhlou oblast moderních elektronických technologií zpracování informace a to jak z hlediska hardwaru, tak i softwaru. Umožňuje absolventům získat potřebnou pružnost a univerzalitu požadovanou současným pracovním trhem. Proto studium tohoto interdisciplinárního programu přináší výhodu na pracovním trhu.

Bakalářské studium

Absolventi bakalářského studia se uplatní především v pracovních a nižších manažerských funkcích v oblasti výroby, vývoje, řešení projektů a technické podpory prodeje podle zvoleného oboru. Tento interdisciplinární program poskytuje absolventům široký pohled na celou oblast, který je nezbytný pro systémového koordinátora jednotlivých technologií v reálné praxi. Základním hlediskem je profesní příprava absolventů pro potřeby technické praxe. Zároveň bakalářské studium tvoří dobrý základ pro navazující magisterské studium v programu KME.

Magisterské studium

Absolventi magisterského studia se uplatní především v oblasti řízení projektů, výroby, vývoje, výzkumu a ve vyšších manažerských funkcích podle zvoleného oboru. Široký záběr odborného základu vytváří vhodný soubor znalostí i pro pozice systémových integrátorů. Studium poskytuje nejvyšší formu technického vzdělání v dané oblasti a pro vědecky orientované absolventy otevírá možnost pokračování v doktorském studiu.