Jste zde

ESHO – Pyrexar Award 2015

ESHO (European Society for Hyperthermic Oncology) uděluje společně s firmou Pyrexar cenu „ESHO - Pyrexar Award“ za mimořádný přínos k rozvoji hypertermie v léčbě onkologických onemocnění. Nositelem této ceny za rok 2015 se stal Prof. Jan Vrba z katedry elektromagnetického pole FEL – ČVUT. Byla mu předána při příležitosti konference „ESHO 2015“ v Curychu, viz fotografie z předávacího ceremoniálu:

Na fotografii z leva: Prof. Dennis Leeper (Thomas Jefersson University, Philadelphia), Prof. Jan Vrba (FEL), Dr. Paul Turner (firma Pyrexar, USA) a Prof. Gerard van Rhoon (Prezident ESHO, Erasmus Medical Center Rotterdam).