Jste zde

Nabídka spolupráce

Nabízíme konzultační a expertní činnosti při řešení odborných problémů ze zaměření pracoviště jako jsou:

  • výpočty EM polí analytickými a numerickými metodami, podpora počítačového návrhu elektronických obvodů (CAD), měření (CAM) a výuky (CAE) v různých výpočetních programech např.: CST Microwave Studio, AWR Microwave Office, ANSYS HFSS a jiných;
  • výzkum, vývoj a realizace v oblasti antén, mikrovlnných planárních a optických obvodů a systémů;
  • předcertifikační měření parametrů antén, predikce a vývoj modelů šíření EM vln pro mobilní komunikační technologie, návrh komunikačních spojů;
  • měření a testování zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility - rušivé vyzařování; měření EM stínění, přesná mikrovlnná měření s využitím kalibračních metod, kontaktování čipů termosonickou kontaktovačkou hranovou a kuličkovou technologií, měření rozměrů planárních obvodů s přesností 0,001 mm;
  • expertní činnost v oblasti aplikátorů pro lékařské a průmyslové účely (mikrovlnná termoterapie pro onkologické, urologické, fyzioterapeutické a kardiologické účely, aplikátory pro vysoušení textilií a pro ohřevy v chemických technologiích)

Podrobná výzkumná zaměření, ve kterých nabízíme spolupráci, dále viz dílčí stránky jednotlivých týmů

Dvoustranné spolupráce Katedry elektromagnetického pole s:

Čeští průmysloví partneři a spolupracující akademická pracoviště

Zahraniční spolupráce mimo jiné s: