Jste zde

Bakalářské a magisterské

Informace k odevzdávání závěrečných prací

Důležité odkazy

Informace k vyučovaným předmětům

Bakalářské předměty Kód Externí odkaz
Elektromagnetické pole A1B17EMP FEL
Elektromagnetické pole, vlny a vedení A2B17EPV FEL
Vysokofrekvenční měření A2B17VFM FEL
Matlab A0B17MTB FEL
Elektromagnetické pole (kombinovaná f.) AD1B17EMP FEL
Elektromagnetické pole, vlny a vedení (kombinovaná f.) AD2B17EPV FEL

 

Magisterské předměty Kód Externí odkaz
Návrh a konstrukce antén A0M17NKA FEL
Základy elektromagnetické kompatibility A0M17EMC FEL